top of page
  • Writer's pictureDaniel Selin

Polven etuosan kipu

Päivitetty: 18. huhtik. 2023

Polvikipu, polvilumpio, patella, kierukka, urheiluvamma, liikuntaan liittyvä kipu, jännekipu, tendiniitti, hyppääjän polvi, juoksijan polvi kondromalasia, nivelrikko, urheiluvamma, hoffan rasvapatja, Helsinki, OMT fysioterapia

Polven etuosan kipu tarkoittaa polven etuosassa tai sivuilla tuntuvaa kipua tai epämukavuutta, joka yleisesti pahenee liikunnan aikana tai tämän jälkeen. Nimitystä käytetään usein selittämään oirealuetta, mutta tämä ei vielä kerro mitään alla olevista taustatekijöistä. Tässä tekstissä käydään tarkemmin läpi mitä polven etuosan kivulla tarkoitetaan, käydään läpi eri diagnooseja ja alaryhmiä sekä näiden hoitoperiaatteita.


Polven etuosan kipua ei ole selkeästi määritelty, koska tämä voi oireilla eri tavoin riippuen alla olevasta syystä. Polvessa voi esiintyä toimintakyvyn heikkenemistä, kipua, polven turvotusta, narskuntaa tai epävarmuuden tunnetta. Päivittäisissä toiminnoissa kipua esiintyy usein tai se pahenee, kun kävellään portaita alaspäin, kyykistytään, painetaan kytkinpoljinta autossa, käytetään korkokenkiä tai istutaan pitkiä aikoja polvet koukistettuina.


Polven etuosan kipu on siis usein käytetty sateenvarjo termi sisältäen monta eri vaivaa ja taustatekijää, jotka aiheuttavat oireita polven etuosassa. Jos vaivaa tarkastellaan tarkemmin, voidaan tämä pilkkoa pienempiin osiin, jolloin diagnoosi, hoitoperiaatteet ja ennusteet tarkentuvat. Seuraavat diagnoosit aiheuttavat tyypillisesti kipua polven etuosassa ja jäävät näin ollen monesti tämän sateenvarjo termin alle:


Kondromalasia, patellofemoraalinen nivelrikko, hoffan rasvapatjaan liittyvä kipu, patellajänteen tendinopatiat, nivelkierukkavaivat, osteochondrosis dissecans, ITB-syndrooma sekä kasvuikäisillä lapsilla esiintyvät Osgood-Schlatterin tauti ja Sinding-Larsen-Johanssonin tauti, josta voi lukea lisää klikkaamalla kyseisen taudin nimeä.

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi yllä mainittujen diagnoosien pääpiirteitä, oirekuvaa sekä hoitoperiaatteita.

 

Kondromalasia

Kondromalasiassa polvilumpion alapinnan rusto pehmenee, rappeutuu tai kuluu. Tämä voi aiheuttaa kipua ja epämukavuutta polven etuosassa erityisesti silloin, kun polvea taivutetaan tai suoristetaan. Kipu provosoituu tyypillisesti pitkän istumisen aikana, kävellessä, juostessa, hypittäessä tai portaita noustessa.


Kondromalasian tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta sen uskotaan liittyvän biomekaanisiin ongelmiin, jotka aiheuttavat polvilumpion lisääntynyttä rasitusta. Taustalla nähdään usein alaraajojen linjausvaikeutta, jossa polvi ohjautuu sisäänpäin polven koukistuessa. Tämä voi johtua joko nilkan liikerajoituksista, heikentyneestä lihastoiminnasta, leveästä lantiosta tai muusta rakenteellisesta syystä. Kondromalasiaa tavataan yleisimmin nuorilla naisilla, jotka harrastavat urheilulajeja, joissa juostaan ja hypitään paljon.


Tyypillisiä oireita ovat polven etuosassa tuntuva kipu, joka pahenee rasituksessa, polven turvotus tai polven liittyvät niveläänet polvea liikuteltaessa.


Kondromalasaian hoito perustuu kivuliaan kuormituksen modifiointiin sekä fysioterapiaan, jolla pyritään puuttumaan biomekaanisiin haasteisiin sekä mahdollisiin lihasheikkouksiin tai liikerajoituksiin. Oireiden hallintaan voidaan käyttää myös kipulääkkeitä ja kortikosteroidi-injektioita. Vaikeissa tapauksissa leikkaus voi olla tarpeen vaurioituneen ruston korjaamiseksi tai korvaamiseksi.

 

Patellofemoraalinen nivelrikko

Patellofemoraalinen nivelrikko tarkoittaa kulumaa polvilumpion ja reisiluun välisissä nivelrusto rakenteissa. Näiden kuluminen voi aiheuttaa kipua, jäykkyyttä, turvotusta sekä liikerajoituksia polvinivelessä.


Nivelrikko voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään; primaarinen ja sekundaarinen nivelrikko. Primaarinen nivelrikko on nivelten rappeutumista ilman näkyvää perussyytä.

Sekundaarinen nivelrikko - on seurausta joko nivelessä vaikuttavasta epänormaalista voimakeskittymästä, kuten traumaperäisistä syistä, tai epänormaalista nivelrustosta, kuten esimerkiksi nivelreumasta.


Patellofemoraalisen nivelrikon oireita voivat olla kipu ja jäykkyys polven etuosassa, erityisesti kun noustaan tai lasketaan portaita, kävellään alamäkeen tai tehdään toimintoja, joihin liittyy polven taivuttamista tai suoristamista. Polvessa voi myös tuntua narskuttelua tai naksahdusta sekä turvotusta tai nivelen epävakauden tunnetta.


Patellofemoraalisen nivelrikon ensisijainen hoitomuoto on konservatiivinen hoito. Hoitomuotoina yhdistellään lääkkeellisiä ja ei lääkkeellisiä kivunhoitomenetelmiä sekä fysioterapeutin laatimaa nousujohteista harjoitusohjelmaa, jolla pyritään parantamaan polven biomekaanisia ominaisuuksia.


Olen aikaisemmin kirjoittanut tarkemman kuvauksen polven nivelrikosta, jonka syntymekanismit, oirekuva sekä hoitoperiaatteet ovat hyvin samankaltaisen patellofemoraalisen nivelrikon kanssa. Pääset tähän tekstiin painamalla TÄSTÄ.

 

Hoffan rasvapatjaan liittyvä kipu

Hoffan rasvapatja sijaitsee polvilumpion alla ja tämän tehtävänä on pehmentää sekä suojella polviniveltä. Hoffan rasvapatjaan voi ilmetä kipua, jos tämä tulehtuu tai ylikuormittuu.


Hoffan rasvapatjan kipeytymisen tarkka syy ei ole aina selvä, mutta sen uskotaan liittyvän toimintoihin, jotka rasittavat polviniveltä toistuvasti, kuten juokseminen, hyppääminen tai kyykistyminen. Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Hoffan rasvapatjan kipuun, ovat polveen kohdistuvat suorat traumat, biomekaaniset haasteet sekä liikalihavuus.


Hoffan rasvapatjan kipuun voi liittyä kipua ja arkuutta polven etuosassa erityisesti silloin, kun polvea joudutaan taivuttamaan tai ojentamaan. Nivelessä voi myös esiintyä turvotusta tai täyteläisyyden tunnetta sekä naksahduksen tai paukahduksen tunnetta polvea liikuteltaessa.


Kivun hoitoon kuuluu tyypillisesti kivuliaan liikunnan välttäminen, kylmähoito, mahdollisen turvotuksen hoito sekä fysioterapia. Fysioterapiassa pyritään puuttumaan mahdollisiin biomekaanisiin haasteisiin, lihasheikkouksiin sekä liikerajoituksiin. Oireiden hallintaan voidaan käyttää myös kipulääkkeitä ja kortikosteroidi-injektioita. Vaikeissa tapauksissa leikkaus voi olla tarpeen vaurioituneen rasvapatjan poistamiseksi tai korjaamiseksi.


Kaiken kaikkiaan Hoffan rasvapatjaan liittyvien kipujen varhainen diagnosointi ja hoito voivat auttaa parantamaan tuloksia ja ehkäisemään pitkäaikaisia komplikaatioita.

 

Patellajänteen tendinopatiat

Patellajänteen tendinopatia tunnetaan myös nimellä hyppääjän polvi, joka on yleinen ylirasitusvamma polvilumpiojänteessä. Sitä esiintyy usein urheilijoilla, jotka harrastavat urheilulajeja, joihin liittyy toistuvia hyppyjä, kuten koripalloa, lentopalloa tai yleisurheilua.


Patellajänteen tendinopatian tarkkaa syytä ei täysin tunneta, mutta sen uskotaan liittyvän patellajänteeseen kohdistuvaan toistuvaan rasitukseen, joka johtaa kudoksen rappeutumiseen ja heikkenemiseen. Muita patellajänteen tendinopatian kehittymistä edistäviä tekijöitä ovat muun muassa biomekaaniset haasteet, lihasten epätasapaino sekä riittämätön lepo ja palautumisaika.


Patellajänteen tendinopatian oireita ovat kipu ja arkuus polven etuosassa, erityisesti patellajänteen ympärillä. Kipu provosoituu usein toiminnoissa, joihin liittyy hyppäämistä tai polven taivuttamista, ja jänteen ympärillä esiintyy usein turvotusta tai jäykkyyden tunnetta.


Patellajänteen tendinopatian hoitoon kuuluu yleensä levon, fysioterapian ja kivunhoidon yhdistelmä. Fysioterapiaan voi kuulua harjoituksia, joilla parannetaan kipeytyneen polven voimaa ja joustavuutta, sekä tekniikoita, joilla puututaan biomekaanisiin haasteisiin tai lihasten epätasapainoon liittyviin ongelmiin.


Kaiken kaikkiaan patellajänteen tendinopatian varhainen diagnosointi ja hoito voivat auttaa ehkäisemään pitkäaikaisia komplikaatioita ja parantamaan ennustetta.

 

Nivelkierukkavaivat

Polvinivelen kierukkakipu on usein seurausta kierukan osittaisesta tai kokonaisesta repeämästä. Taustalla on usein urheiluun liittyvä vamma, mutta muutos voi myös olla täysin degeneratiivinen.


Oireina nähdään usein kipua, arkuutta ja turvotusta vaurioituneessa polvessa sekä naksahtelua tai paukahdusta niveltä liikuteltaessa. Kipu voi pahentua toiminnoissa, joihin liittyy polven taivuttamista tai kiertämistä, ja siihen voi liittyä nivelen epävakauden tunne tai polven lukkiutuminen.


Nivelkierukkavaivan hoito riippuu yleensä vamman vakavuudesta, sijainnista ja syntymekanismista. Fysioterapeutin ohjaama konservatiivinen hoito toimii usein hyvin silloin kun mahdollinen repeämä kierukassa johtuu degeneratiivisista ,muutoksista. Trauman jälkeisissä repeämissä voidaan myös kokeilla konservatiivista hoitolinjaa, mutta nämä joudutaan voidaan joutua leikkaamaan jos konservatiivisen hoidon tulokset eivät ole tyydyttäviä.


Leikkauksessa vaurioitunut kierukkakudos joko korjataan tai poistetaan riippuen vaurion tyypistä.

 

Osteochondrosis dissecans (OCD)

OCD on tila, joka vaikuttaa niveliin, yleisimmin polviniveleen, mutta sitä voi esiintyä myös muissa nivelissä, kuten kyynärpäässä, nilkassa tai olkapäässä.

Polvinivelen OCD on tavallisimmin lapsilla tai teini-ikäisillä ilmenevä nivelruston alaisen luun sairaus, joka usein johtaa nivelpinnan vaurioitumiseen ja nivelen sisäisen irtokappaleen syntyyn heikentyneen verenkierron seurauksena.


OCD:n tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta sen uskotaan olevan geneettisten ja ympäristötekijöiden yhdistelmä. Niveleen kohdistuvat toistuvat traumat, heikko verenkierto sekä perimä näyttäisi olevan tyypillisesti esiintyviä taustatekijöitä.


OCD:n vaihtelevat kivun, turvotuksen, jäykkyyden ja lukkiutumisen tunteen välillä. Nivelessä esiintyy usein myös nivelääniä niveltä liikuteltaessa. Vaikeissa tapauksissa irronnut luu- ja rustokappale voivat aiheuttaa lisävahinkoa nivelen sisäisissä rakenteissa tai tämä voi aiheuttaa voimakkaan liikerajoituksen polveen.


OCD:n hoito riippuu tilan vakavuudesta. Lievissä tapauksissa voidaan suositella ei-kirurgisia hoitoja, kuten lepoa, fysioterapiaa ja tulehduskipulääkkeitä. Vaikeammissa tapauksissa leikkaus voi olla tarpeen irronneen luun ja ruston poistamiseksi tai uuden luun ja ruston kasvun stimuloimiseksi. OCD:n ennuste on yleensä hyvä asianmukaisella hoidolla, mutta joissakin tapauksissa se voi johtaa niveltulehdukseen kyseisessä nivelessä.

 

ITB-syndrooma

ITB-syndrooma tulee englannin kielen sanoista iliotibial band syndrome, joka tarkoittaa suomeksi iliotibiaalisen jännekalvon syndroomaa tai kipeytymistä. Iliotibiaalinen jännekalvo on paksu kalvorakenne, joka kulkee reiden ulkopuolella lantiosta polveen. ITB-syndroomasta käytetään monesti nimitystä "juoksijan polvi".


ITB-syndrooman yleisin oire on polven ulkosivulla tuntuva kipu, joka pahenee liikunnan aikana. Juoksu, kävely ja portaiden nousu provosoi tyypillisesti kiputilaa. Kipuun voi liittyä myös kiristävä tai polttava tunne reiden ulko-osassa.


ITB-syndrooma johtuu yleensä liikakäytöstä, biomekaanisista haasteista tai näiden yhdistelmästä. Liian nopeasti kasvava juoksumäärä, heikentyneet pakaralihakset, alipalautuminen sekä alaraajojen linjausvaikeudet lisäävät riskiä ITB-syndrooman kehittymiselle.


Hoitoon kuuluu yleensä levon, fysioterapian ja kivunhoidon yhdistelmä. Fysioterapiaan voi kuulua harjoituksia, joilla parannetaan kipeytyneen reiden voimaa ja joustavuutta, sekä tekniikoita, joilla puututaan biomekaanisiin haasteisiin tai lihasten epätasapainoon liittyviin ongelmiin.


Kaiken kaikkiaan ITB-syndrooman varhainen diagnosointi ja hoito voivat auttaa ehkäisemään pitkäaikaisia komplikaatioita ja parantamaan ennustetta.

 

Yhteenveto

Polven etuosan kipu on monimuotoinen sairaus, jonka taustalla nähdään useita eri syitä. Kivun syyn tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan hoitosuunnitelman laatimiseksi. Hoitovaihtoehtoja voivat olla lepo, fysioterapia, kivunhoito tai jopa leikkaus. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on tärkeää konsultoida alaraajoihin erikoistunutta fysioterapeuttia, joka voi tehdä perusteellisen arvioinnin sekä laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman.


Jos sinulla on polven etuosan kipuja, älä viivyttele, vaan hae apua vaivan hoitoon , jotta pääset takaisin aktiiviseen ja kivuttomaan elämäntapaan. Varhain aloitettu hoito parantaa ennustetta sekä nopeuttaa kuntoutuksen kestoa.

 

Itsehoito

Vaikka polven etuosan kivun taustalla olevat syyt voivat vaihdella, olen luetellut itsehoitovinkkejä alle, jotka voivat auttaa lievittämään kipua:

  1. Lepo: On tärkeää välttää toimintoja, jotka pahentavat kipua ja antaa polven levätä.

  2. Kylmähoito: Aseta kylmäpakkaus kipualueelle 15-20 minuutin ajan, 3-4 kertaa päivässä, tämä voi auttaa vähentämään kipua ja turvotusta.

  3. Polvituki: Kokeile polvitukea tai kompressiosukkaa polven ympärillä tämän tukiessa polvea samalla vähentäen mahdollista turvotusta.

  4. Nosta jalka ylös: Polven nostaminen sydämen yläpuolelle voi auttaa vähentämään turvotusta ja paineen tunnetta polvess.

  5. Liikunta: Säännöllinen liikunta voi auttaa vahvistamaan polven ympärillä olevia lihaksia, mikä voi auttaa vähentämään kipua ja ehkäisemään tulevia vammoja. Matalatehoinen liikunta, kuten uinti, pyöräily tai cross-trainer laite, voivat olla hyödyllisiä.

  6. Venyttely: Venyttelyharjoitukset voivat parantaa joustavuutta ja auttaa vähentämään lihasjännitystä. Keskitä venyttely polven yli kulkeviin lihaksiin, kuten etureisi-, takareisi- ja pohjelihaslihaksiin.

  7. Lääkitys: Voit kokeilla reseptivapaiden kipulääkkeiden, kuten ibuprofeeni tai parasetamolin käyttö lieventämään kipua ja tulehdusta.

  8. Painonhallinta: Terveellisen painon ylläpitäminen voi auttaa vähentämään stressiä polvinivelessä ja vähentää lisävammojen riskiä.

  9. Jalkineet: Suosi jalkineita, jotka tarjoavat riittävän tuen ja iskunvaimennuksen jaloille. Tämä voi auttaa lievittämään polvikipua päivittäisissä aktiviteeteissa.

On tärkeää muistaa, että nämä itsehoitovinkit eivät korvaa lääketieteellistä hoitoa, ja jos kipu jatkuu tai pahenee, on tärkeää hakea joko lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Iskiaskipu

Commentaires


bottom of page