top of page

Tervetuloa

Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota nykyaikaista tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksien taustoista, oireista sekä näiden hoidosta OMT fysioterapeutin silmin. Toivon, että teksteistä on hyötyä niin kivusta kärsiville, että kaikille oman kehon toiminnasta kiinnostuneille. Kirjoitukset painottuvat erinäisten kiputilojen taustoihin ja hoitoon, mutta tulen myös lisäämään tekstejä suorituskyvyn parantamisesta sekä kiputilojen ennaltaehkäisystä.

Toivon, että tekstit tarjoavat oivalluksia ja vinkkejä siitä, miten pysyä terveempänä ja kivuttomampana.  

Uusimmat blogikirjoitukset

Kaikki aiheet

Kipeytyykö akillesjänne juoksulenkillä? Oletko yrittänyt venytellä pohjetta ja ostanut uudet kengät, mutta kipu ei ole helpottanut? Akillesjänteen kiputilat ovat melko yleisiä ja vaivaavat etenkin keski-iän jälkeen.

Tässä tekstissä käydään läpi akillesjänteen kiputilojen aiheuttajia ja hoitokeinoja.

Onko sinulla kipua kantapäässä tai jalkapohjassa? Kävellessä, aamulla sängystä noustessa tai rasituksen jälkeen? Vaivaan voi saada nopeankin helpotuksen, kunhan ensin selvitetään oireiden aiheuttaja.

Tässä tekstissä käydään läpi tyypillisimpiä kantapääkivun aiheuttajia ja hoitokeinoja.

Onko lapsellasi liikuntasuorituksen aikana tai tämän jälkeen esiintyvää polvikipua? Eikö pelkkä lepuuttaminen ole auttanut? Osgood-Schlatterin tauti on yleisin polvikivun syy kasvavassa iässä olevilla lapsilla. Tässä tekstissä käydään läpi Osgood-Schlatterin taudin aiheuttajia ja eri hoitokeinoja.

Ovatko polvesi usein jäykät ja herkät aamuisin? Tuntuuko pidempi kävely tuskalliselta? Epäiletkö, että polvissasi voisi olla nivelkulumaa? Tiedätkö minkälaisia polvinivelrikon ensioireet ovat tai miten tätä kannattaa hoitaa? Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka esiintyvyys yleistyy ikääntyessä.

Tässä tekstissä käydään läpi polvinivelrikon oirekuvaa, syita ja eri hoitokeinoja.

Oletko onnellisesti raskaana, mutta onneton jalkakipujen vuoksi? Raskauden aikana kehossa tapahtuu mitä ihmeellisimpiä muutoksia jotka kaikki yhdessä valmistelevat kehoa tulevaan ja mahdollistavat uuden elämän synnyn. Monilla nämä muutokset tuovat mukanaan myös kivun.

Tässä tekstissä käydään läpi raskauden aikaista jalkakipua, sen syitä sekä hoitokeinoja.

Onko lapsellasi liikuntasuorituksen aikana tai näiden jälkeen esiintyvää kantapääkipua? Eikö pelkkä lepuuttaminen ole auttanut? Severin tauti on yleinen syy lapsilla ja nuorilla esiintyvään kantapääkipuun. Vaiva on usein pitkäkestoinen, mutta siihen löytyy myös hoitokeinoja.

Tässä tekstissä käydään läpi Severin taudin aiheuttajia ja eri hoitokeinoja.

Onko lapsellasi liikuntasuorituksen aikana tai tämän jälkeen esiintyvää polvikipua? Eikö pelkkä lepuuttaminen ole auttanut? Kyseessä voi olla Sinding-Larsen-Johanssonin (SLJ) tauti, eli lasten hyppääjän polvi.  Vaiva on yleinen kasvavassa iässä olevilla ja paljon liikkuvilla .

Tässä  tekstissä käydään läpi SLJ taudin aiheuttajia ja eri hoitokeinoja.

Manuaalinen terapia on hiljalleen menettämässä suosiotaan osana fysioterapeuttista kuntoutusta. Sen sijaan monet ovat siirtymässä kovaa vauhtia kohti nk. "hands-off" menetelmiä, joissa potilaaseen ei lainkaan kosketa. Onko tämä kuitenkaan kovin viisasta?

Tässä tekstissä avaan manuaalisen terapian hyötyjä ja mahdollisia  haittoja nojaten vahvasti tutkittuun näyttöön. 

Selkäkipu on tavallinen vaiva teini-ikäisillä lapsilla, mutta sitä nuoremmilla vaivaa tavataan harvemmin. Lapsuudessa koetut selkäkivut näyttäisi lisäävän myös aikuisena koettua kipua, joten näiden varhainen ja tehokas hoito on tärkeää. 

Tässä tekstissä paneudutaan lasten ja nuorten selkäkipuun sekä käydään läpi aiheuttajia ja hoitokeinoja eri tilanteissa. 

Onko sinulla tai läheiselläsi ollut polven etuosassa kipua? Tämä voi johtua monesta eri tekijästä eikä kivun lokalisaatio vielä kerro mistä on kyse. 

Tässä tekstissä paneudumme polven etuosassa tuntuvan kivun taustoihin sekä tarkempiin diagnooseihin. Käymme lyhyesti läpi tarkempien diagnoosien syitä, seurauksia sekä hoitoperiaatteita. 

Kipu on universaali kokemus, joka vaikuttaa meihin sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Mutta oletko koskaan miettinyt, miten erilaiset kipukokemukset eroavat toisistaa tai kuinka niitä tulisi hoitaa?

Tässä tekstissä tutkimme kipumekanismien kiehtovaa maailmaa ja käymme läpi eri kipumekanismeja. 

Onko sinulla pakara kipeä? Säteileekö kipu takareittä pitkin alas? Kipu voi johtua Piriformis-syndroomasta, joko mimikoi välivelytyrän oireita, mutta hoitokeinot ovat eri. 

Tässä tekstissä käsittelen Piriformis-syndroomaa sekä tämän taustoja. Lisäksi saat itsehoito vinkkejö vaivan selittämiseksi.

Puutuuko sinun varpaasi kävelyn yhteydessä tai onko sinulla päkiässä tuntuvaa kipua. Pahentaako korkokenkien tai tiukkojen kenkien käyttö tätä?

Kyse voi olla Mortonin neuroomasta, joka on etenkin naisilla esiintyvä varvasvälihermon hyvänlaatuinen kasvain. 

Tässä tekstissä paneudumma Mortonin neurooman taustoihin, oirekuvaan sekä hoitokeinoihin. Saat myös itsehoitovinkkejä vaivan parantamiseksi.

Onko sinulla isovarvas kääntynyt muita varpaita kohti. Sattuuko pidempi kävely tai varpaillenousu? Kyseessä on todennäköisesti vaivaisenluu muutoksen aiheuttama kipuhaitta. Vaiva on naisilla10 kertaa tavallisempi kuin miehillä, mutta vaivaa myös miehillä. 

Tässä tekstissä käymme läpi vaivaisenluun kehittymiselle altistavia tekijöitä, oirekuvaa sekä hoitokeinoja. 

Iskiofemoraalinen pinnetila voi aiheuttaa syvää pakarakipua, joka säteilee takareiteen.

Taustalla on usein leikkaus tai loukkaantuminen, mutta oireet voivat alkaa myös ilman ulkoista syytä.

Tässä tekstissä paneudumme Iskiofemoraalisen pinnetilan taustoihin, oirekuvaan sekä hoitokeinoihin. Saat myös itsehoitovinkkejä vaivan parantamiseksi.

Säären kiputiloista käytetään monesti yhteisnimikkeenä Penikkatautia.

Syyt oireilun taustalla voivat olla kirjavat ja tarkka diagnoosi näyttäisi parantavan hoidon suunnittelua. Vaivaa esiintyy etenkin urheilevien lasten ja nuorten keskuudella, mutta vaivaa esiintyy myös aikuisilla. 

Tässä tekstissä käymme läpi säärikivun syitä sekä hoitosuosituksia. 

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma ja tavallisin traumaperäinen syy hakeutua lääkäriin. Nivelsidevammojen ensisijainen hoitolinja on konservatiivinen. Hyvä hoito nopeuttaa paranemista sekä vähentää uusiutumisriskiä.

Tässä tekstissä tarkastellaan nilkan nivelsidevammojen syntymekanismeja sekä käydään läpi hoitovaihtoehtoja. Saat myös vinkkejä miten nilkkaa voi itse kuntouttaa nyrjähdyksen jälkeen. 

Rasituksen aikana vaivaava nivuskipu on yleinen vaiva urheilijoiden keskuudessa. Tämä syntyy yleisimmin urheilulajeissa joissa esiintyy voimakkaita potkuja, kiertoja, käännöksiä tai äkillisiä suunnanvaihtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi jalkapallo ja jääkiekko.

Tässä tekstissä tarkastellaan nivuskivun syntymekanismeja sekä käydään läpi hoitovaihtoehtoja. Saat myös itsehoito vinkkejä, joita voit kokeilla jos itse kärsit nivuskivusta. 

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä on tavallisin olkapään kipua aiheuttava sairaus. Vaivaa esiintyy naisilla miehiä useammin ja vaiva yleistyy merkittävästi 40 ikävuoden jälkeen. 

Tyyppioireita ovat olkapäässä sekä olkavarressa tuntuva kipu, joka pahenee käsiä nostettaessa hartiatason yläpuolelle. Pitkään jatkuessa tämä vaikeuttaa myös yöunia. 

Tässä tekstissä paneudumme kiertäjäkalvosinoireyhtymän taustoihin sekä hoitokeinoihin. 

Ison sarvennoisen kivulla tarkoitetaan kipua, joka paikantuu lonkan ulko-osaan. Kipu on usein jomottavaa tai särkevää luonteeltaan ja pahenee rasituksessa tai paikallaan ollessa. Vaiva on melko yleinen ja monesti yöunia häiritsevä. 

Tässä tekstissä käymme läpi ison sarvennoisen kivun tausta- ja riskitekijät sekä eri hoitomenetelmiä.

Lisäksi saat itsehoito-ohjeita ja neuvoja miten voit itse vaikuttaa kiputilan paranemiseen.

Lihasrevähdys on vammana vastaavanlainen kun nivelsiteen repeämä, mutta lihasrevähdyksessä repeämä sijaitsee nivelsiteiden sijaan lihassäikeissä.

Lihasrevähdykset ovat tavallisia lajeissa, joissa tarvitaan nopeutta, mutta revähdyksiä esiintyy myös urheilun ulkopuolella. 

Tässä tekstissä käsitellään lihasrevähdykselle altistavia tekijöitä sekä käydään läpi konservatiivisen hoidon linjauksia. 

Saat myös itsehoito-ohjeita lihasrevähdyksen hoitoon. 

Kärsitkö aamuvoittoisesta kivusta tai jäkkyyden tunteesta lonkassa tai nivustaipeessa?

Aiheuttaako pidempi kävely kipua? Epäiletkö, että lonkassasi voisi olla nivelkulumaa?

Tiedätkö minkälaisia lonkan nivelrikon ensioireet ovat tai miten näitä tulisi hoitaa?

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka esiintyvyys yleistyy ikääntyessä.

Tässä tekstissä käydään läpi lonkan nivelrikon oirekuvaa, taustatekijöitä sekä hoitokeinoja.

Iskiaskivulle tarkoitetaan hermoperäistä kipua, joka säteilee selästä tai pakara-alueelta alaspäin kohti jalkaa.

Tyypillisin syy Iskiaskivulle on alaselässä sijaitseva välilevyn pullistuma. 

Iskiaskivulle on tyypilllistä, että alaraajassa tuntuva kipu on huomattavasti hankalampaa kuin mahdollinen selkä- tai pakara-alueen kipu. 

Tässä tekstissä käsittelemme Iskiaskipua, tämän taustoja sekä myös Iskiaskivun hoitokeinoja. 

Välilevyn pullistuma, eli välilevytyrä, aiheuttaa useimmissa tapauksissa enemmän kipua ja toimintahäiriöitä raajoissa kuin rangassa, mutta välilevyn pullistuma voi myös olla oireeton. 

Vaivaa tavataan etenkin 30-50-vuotiailla ja vaiva on tavallisempi miehillä verrattuna naisiin. 

Hoito on ensisijaisesti konservatiivinen ja hoito-ennuste hyvä. 

Tässä tekstissä käydään läpi välilevyn pullistuman taustatekijöitä, oireita sekä mahdollisia hoitokeinoja. 

Kärsitkä kaulan, niskan, rintakehän tai yläraajojen kivusta, puutuneisuudesta tai pistelystä?  Vai tuntuuko siltä, että kätesi väsyy helposti tai ovat heikot?

Saatat kärsiä rintakehän yläaukeaman pinneoireyhtymästä eli TOS-oireyhtymästä.

TOS voi aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten kipua, puutumista ja heikkoutta yläraajoissa, ja se voi vaikuttaa merkittävästi arkipäivän toimintoihin.

Tässä artikkelissa käsitellään TOS-oireyhtymän syitä ja hoitovaihtoehtoja.

bottom of page